Dokumenty
do pobrania

Twoje inwestycje - nasza pasja i profesjonalizm!

Powierzchnie

NOWOCZESNY KOMPLEKS 10 HAL PRODUKCYJNYCH ORAZ 5 MAGAZYNOWYCH

Zaplecze

KLIMATYZOWANE ZAPLECZA SOCJALNO – BIUROWE Z WYPOSAŻENIEM MEBLOWYM

Lokalizacja

ŚWIETNA LOKALIZACJA NA UBOCZU MIASTA Z DOBRYM I SZYBKIM DOJAZDEM DO CENTRUM

SIT skarżysko kamienna

Dokumenty do pobrania

Przy składaniu aplikacji do Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego, wymagane są następujące dokumenty:

  1. a) formularz aplikacyjny FORMULARZ-APLIKACYJNY-SIT-OST,
  2. b) dla firm prowadzących już działalność gospodarczą dodatkowo:
  • Dowód rejestracji działalności (KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej),
  • Decyzja o nadaniu numeru statystycznego REGON/ zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • Decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP/ zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach,
  • Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek,

Co dalej

 

Złożony formularz aplikacyjny oceniany jest przez Dyrektora Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej w okresie 14 dni od jego złożenia. W razie niestwierdzenia uchybień, Dyrektor COI zwołuje posiedzenie Rady Programowej Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego, która ma za zadanie ocenić przedsięwzięcie pod kątem zgodności z założeniami działalności SIT. W przypadku pozytywnej oceny złożonego wniosku, Rada Programowa udziela pozytywnej rekomendacji do podpisania umowy najmu powierzchni użytkowej. Następnie po dostarczeniu niezbędnych dokumentów podpisywana jest umowa najmu.

Formularze aplikacyjne:

Aktualności

Ostatnie wydarzenia

Skip to content