Startuje nabór „Dostępność szansą na rozwój 3”

Artykuł przeczytasz w 1 minutę.

W Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) startuje nabór wniosków w ramach konkursu „Dostępność szansą na rozwój 3” finansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). Program jest skierowany do podmiotów, które mają na celu poprawę dostępności i uniwersalnego projektowania towarów oraz usług dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Cele naboru i wymogi formalne

Głównym celem naboru „Dostępność szansą na rozwój 3” jest wsparcie projektów zwiększających świadomość i kompetencje w zakresie dostępności, w tym uniwersalnego projektowania. Projekt ma ukazać przedsiębiorcom, że wprowadzenie takich rozwiązań zapewni osobom o szczególnych potrzebach większą samodzielność i niezależność, a tym samym lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie, a w rezultacie również większy popyt na usługi czy produkty spełniające normy dostępności.

Przykładami produktów zgodnych z zasadami uniwersalnego projektowania są np.:

  • uchwyty dla lewo- i praworęcznych;
  • witryna sklepu internetowego umożliwiająca zwiększenie kontrastu i powiększenie czcionki czy odczytanie treści;
  • duże i łatwe do odróżnienia za pomocą wzroku lub dotyku przycisków w urządzeniach typu winda, telefon, bankomat;
  • drzwi przesuwne w sklepach itp.

Nabór „Dostępność szansą na rozwój 3” zakłada realizację usług szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorców zainteresowanych poszerzeniem swojej oferty o tego typu produkty czy usługi.

Do realizacji projektu mogą zgłaszać się m.in. przedsiębiorcy, organizacje działające na rzecz zatrudnienia czy rozwoju gospodarczego, a także uczelnie czy partnerzy społeczni. Kluczowe jest to, aby wnioskodawcy posiadali potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie niezbędne do realizacji projektu szkoleniowo-doradczego w obszarze dostępności.

W ramach projektu będzie można wybrać ścieżkę szkolenia:

  • wariant polegający na uczestnictwie w szkoleniach ogólnych, specjalistycznych oraz doradztwie związanym bezpośrednio z tematyką szkoleń albo
  • wariant doradztwa przeznaczonego dla przedsiębiorców, którzy posiadają podstawową wiedzę w zakresie dostępności i potrzebują omówienia konkretnych przypadków dotyczących uniwersalnego projektowania produktów lub usług, które wynikają z rodzaju prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

PARP, dzięki środkom z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, oferuje dofinansowanie do 100% kosztów projektu, z maksymalną wartością pojedynczego projektu wynoszącą do 11 428 571 zł. Łączna pula środków dostępna w naborze wynosi 80 mln zł.

Wnioski należy składać od 10 do 24 czerwca 2024 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem aplikacji SOWA EFS.

Więcej informacji na temat procedury składania wniosków znajduje się na oficjalnej stronie konkursu oraz w aplikacji SOWA EFS.

Tekst za: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Skip to content