Kolejny nabór w ramach Ścieżki SMART ogłoszony. Tym razem dla dużych przedsiębiorstw. START 27 czerwca

Artykuł przeczytasz w 1 minutę.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w kolejnym naborze wniosków o dofinansowanie organizowanym w ramach działania Ścieżka SMART  Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Na dofinansowanie projektów przeznaczone jest 890 mln PLN.

Nabór Ścieżka SMART skierowany jest do dużych przedsiębiorstw, planujących  realizację kompleksowych projektów z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw. Realizacja modułu B+R jest obligatoryjna. Pozostałe moduły  przedsiębiorstwo może realizować w zależności od potrzeb i specyfiki projektu. Wdrożenie wyników modułu B+R może być sfinansowane w ramach modułu wdrożenia innowacji albo z własnych środków.

W naborze mogą wziąć udział duże przedsiębiorstwa samodzielnie występujące o wsparcie projektu. Zgodnie z kryteriami wyboru firmy duże (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji) muszą zaplanować współpracę z MŚP w ramach projektu, aby uzyskać wsparcie.

Skip to content