Zaproszenie do udziału w spotkaniu sieciującym, 09.11., godz. 9.00, siedziba COI

W imieniu Fundacji Centrum Europy Lokalnej zapraszamy do udziału w spotkaniu sieciującym, które odbędzie się w ramach Think-Tanku Ośrodka Współpracy Międzysektorowej. Spotkanie odbędzie się 9 listopada w godz. 9.00 – 12.00 w siedzibie Centrum Obsługi Inwestora, przy ul. Legionów 122D w Skarżysku-Kamiennej.

Spotkanie wpisuje się w zakres zadania publicznego wspieranie działań statutowych think tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym, działających nie dla zysku (non-profit) i funkcjonujących na marginesie formalnych procesów politycznych (zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym), wspieranie rozwoju instytucjonalnego tych organizacji (w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją) oraz wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.

Zadanie finansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Konkurs PROO-4 Edycja 2023.

Plan spotkania:

  • 09.00 – 09.30 – powitalna kawa
  • 09.30 – 10.00 – diagnoza aktualnych potrzeb współpracy międzysektorowej w powiecie
  • 10.00 – 10.30 – metody i przykłady efektywnej współpracować w oparciu o partnerstwa publiczno- społeczne
  • 10.30 – 11.00 – sposoby pozyskiwania źródeł finansowania na realizację projektów międzysektorowych
  • 11.00 – 11.45 – dyskusja
  • 11.45 – 12.00 – podsumowanie i zakończenie spotkania

Cel nadrzędny zadania pn. „Ośrodek Współpracy Międzysektorowej w województwie świętokrzyskim” zakłada poprawę i upowszechnianie współpracy w zakresie uzgadniania polityk lokalnych pomiędzy administracją publiczną, w tym samorządową i organizacjami pozarządowymi. Przedmiotem działań i dyskusji jest wypracowanie modelu współpracy administracji publicznej i sektora pozarządowego.

W ramach działalności Think Tanku przewiduje się wstępnie realizację takich zadań jak: tworzenie polityk publicznych (rozpocznie je konferencja sieciująca skierowana zarówno do przedstawicieli NGO jak i JST) oraz realizacja zadań publicznych (m.in. inicjatyw mieszkańców opracowanych podczas 14 warsztatów tematycznych w powiatach). W ramach działań sieciujących zakładamy przeprowadzenie warsztatów i paneli eksperckich skierowanych do przedstawicieli JST i NGO (zakres: tworzenie partnerstw, programów, modeli współpracy, klauzul społecznych czy budżetu partycypacyjnego).

Wszelkie działania mają na celu aktywizację społeczności oraz pozyskanie przez samorząd partnera społecznego przy realizacji części zadań własnych. Odbiorcami projektu w ramach poszczególnych zadań będą przede wszystkim liderzy, członkowie zarządu NGOs, pracownicy NGOs i wolontariusze, osoby pełniące funkcje kierownicze i zarządcze oraz animatorzy, koordynatorzy i inne osoby odpowiedzialne w organizacjach m.in. za współpracę z samorządem lokalnym, rozwój, pozyskiwanie funduszy, a także samorządowcy, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, osoby decyzyjne (kierownicy, dyrektorzy, naczelnicy, sekretarze) jak również inni pracownicy mający w swoich obowiązkach współpracę z NGO, działania związane z prawem zamówień publicznych, specjaliści ds. promocji i rozwoju, pełnomocnicy ds. współpracy z III sektorem. Ponadto pośrednio również mieszkańcy, którzy włączeni będą w działania związane z planowaniem, diagnozowaniem i wdrażaniem działań w projekcie.

Do udziału w zadaniu publicznym zapraszane są również osoby pełniące funkcje uchwałodawcze – radni, członkowie zarządów i rad dzielnicy, sołtysi oraz przedsiębiorcy, czy przedstawiciele aktywnych organizacji pozarządowych.

 

Skip to content