Spotkanie informacyjne dla firm współpracujących z JST lub startupami w ramach projektu PARP – 16.12.2020 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania grantu w pilotażowym programie GovTech inno_LAB.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność na terytorium RP, działających na rzecz rozwoju gospodarczego i/lub innowacyjności, które dysponują doświadczeniem:

 • we współpracy z instytucjami publicznymi (w szczególności JST w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, wsparcia w obszarze nowych technologii, rozwiązań telekomunikacyjnych, czy związanych ze smart city) oraz,
 • we współpracy z innowatorami (w szczególności ze startupami w zakresie wspierania rozwoju startupów, podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw i rozwijania ich działalności badawczo-rozwojowej lub wspierającej współpracę środowiska naukowego i technicznego w zakresie transferu i komercjalizacji nowoczesnych technologii).

W trakcie spotkania przedstawiciele PARP omówią zasady pilotażu GovTech inno_LAB, realizowanego w ramach  poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB, sposób wypełniania wniosku o powierzenie grantu oraz warunki realizacji projektów, a także udzielą odpowiedzi na pytania uczestników.

GovTech inno_LAB to program wspierający jednostki samorządu terytorialnego (JST) w zamawianiu dostaw i usług opartych na nowych technologiach, ukierunkowany na poprawę funkcjonowania administracji publicznej w tym obszarze. Zgłaszane inicjatywy powinny dotyczyć sfery organizacji wewnętrznej samorządów (np. zapewnienie cyberbezpieczeństwa) oraz dostarczania usług publicznych (transportowych, opieki zdrowotnej, mediów, obsługi urzędowej itp.). Granty zostaną przyznane na programy skoncentrowane na podniesieniu kompetencji JST w zakresie wdrażania innowacji i współpracy z MŚP, w szczególności stosowania przez JST dialogu technicznego oraz konkursu jako narzędzi przewidzianych w ustawie prawo zamówień publicznych.

Samorządy zakwalifikowane do programu – z pomocą wybranych przez PARP operatorów – będą identyfikowały kluczowe z ich punktu widzenia wyzwania oraz diagnozowały własne potrzeby technologiczne. Wszystko po to, aby dobrze zaprojektowane, nowoczesne rozwiązania informatyczne oraz technologie oferowane przez startupy w coraz większym stopniu służyły lokalnym społecznościom.

Oczekiwanym efektem naboru jest trwałe podniesienie kompetencji administracji samorządowej w zakresie wdrażania innowacji, usprawnienie dialogu między JST a innowatorami oraz wdrożenia przełomowych rozwiązań poprawiających warunki życia obywateli lub efektywność działania samorządów.

Nabór wniosków będzie trwał od 22.12.2020 r. do 28.01.2021 r.

Uprzejmie informujemy, że spotkanie będzie rejestrowane (audio-video), a jego transmisja będzie dostępna on-line na stronie wydarzenia. Uczestnicząc w spotkaniu wyrażają Państwo na to zgodę.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Rejestracja na spotkanie możliwa do godz. 8:30 w dniu 16.12.2020 r.

PROGRAM WYDARZENIA:

10:00 – 10.05 Rozpoczęcie spotkania, powitanie uczestników

10:05 – 11:45 Pilotaż GovTech inno_LAB

 • kryteria oceny projektów,
 • zasady programu dla JST,
 • zasady aplikowania o grant w ramach pilotażu,
 • omówienie wzoru wniosku o powierzenie grantu.

Prelegenci:

 • Anna Kokot, PARP
 • Michał Wodzisławski, PARP

11:45 – 12:30 Sesja pytań i odpowiedzi

 Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Partnerzy

 • Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej
 • AGH
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tai szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content