Projekt „Aktywizacja – Szkolenie – Praca” – KURSY ZAWODOWE

Szanowni Państwo,

Akademia Przedsiębiorczości z dniem 1 kwietnia rozpoczęła realizację projektu „AKTYWIZACJA – SZKOLENIE – PRACA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, poddzialanie 10.2.1

Projekt skierowany jest do 82 osób (42 kobiet i 40 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia, w tym: 62 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP oraz 20 osób biernych zawodowo, znajdujących się z trudnej sytuacji na rynku pracy:

 • osoby o niskich kwalifikacjach – 42 osoby (16 kobiet i 26 mężczyzn),
 • po 50 r.ż. – 18 osób (6 kobiet i 12 mężczyzn)
 • długotrwale bezrobotnych – 21 osób (7 kobiet i 14 mężczyzn)

W ramach projektu Uczestnicy otrzymają wsparcie obejmujące:

 1. Indywidualny plan działania
 2. Indywidualne poradnictwo zawodowe
 3. Działanie niwelujące bariery równościowe (dla osób po 50 r.ż)
 4. Szkolenie grupowe KURS SZWALNICZY – 8 osób (miejsce realizacji: Skarżysko – Kamienna)
 5. Szkolenia indywidualne dla osób po 30 r.ż; zgodne z Indywidualnym Planem Działania, np.
 • Prawo jazdy kat. C, C+E, D
 • Operator koparkoładowarki
 • Uprawnienia elektryczne/energetyczne/gazowe
 • Księgowość
 • Handlowiec z prawem jazdy kat. B

6. Staże zawodowe przez 3 miesiące dla 12 osób wskazanych przez doradcę/psychologa

7.  Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – dla min. 33 pracodawców z woj. świętokrzyskiego.

Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie biura projektu: Skarżysko – Kamienna, ul. Rejowska 99, II piętro, pok. 201, tel. 797 161 671 oraz na stronie www.ap.org.pl w zakładce „Aktywizacja – Szkolenie – Praca”.

Partnerzy

 • Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej
 • AGH
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tai szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content