Pożyczki połączone z dotacją m.in. na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników – POIR

W związku z walką z pandemią oraz jej gospodarczymi skutkami Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu Inteligentny Rozwój przygotowało szereg rozwiązań ułatwiających dostęp do środków z naszego Programu:

-Wprowadzono zmiany dotyczących rozszerzenia funduszu gwarancyjnego oferującego gwarancje do 80% kredytów dla MSP udzielanego przez banki komercyjne o możliwość objęcia gwarancją kredytów odnawialnych w rachunku bieżącym. W kwietniu br. większość banków współpracujących z BGK we wdrażaniu funduszu gwarancyjnego POIR wprowadziła do swojej oferty gwarancje dla kredytów obrotowych.

-URUCHOMIENIE FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO o wartości co najmniej 400 mln PLN, który zapewni przedsiębiorstwom finansowanie kapitału obrotowego na czas oddziaływania kryzysu związanego z pandemią. BGK podpisał już umowy z 12 pośrednikami finansowymi, z których część przyjmuje już wnioski o pożyczki od przedsiębiorców.

Pożyczki będzie można przeznaczyć na pokrycie bieżących potrzeb finansowych, takich jak np. wypłata wynagrodzeń pracowników, spłata zobowiązań krótkoterminowych (faktur od dostawców produktów, usług od zewnętrznych kontrahentów itp.), jak również opcjonalnie na wydatki inwestycyjne.

Pożyczka będzie połączona z dotacją, co oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał zwrócić jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek ani żadnych dodatkowych kosztów. Dzięki takim korzystnym warunkom firmom łatwiej będzie przetrwać trudny okres spowolnienia gospodarczego wywołanego epidemią koronawirusa.

Główne parametry pożyczki:

Grupa docelowa Małe i średnie przedsiębiorstwa z całej Polski
Maksymalna wartość pożyczki
 • Maksymalnie do 15 mln dla przedsiębiorcy.
 • Wysokość będzie określona indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy według jednego z poniższych kryteriów:
  • Dwukrotność wartości rocznego zestawienia płac za 2019 r. lub
  • za ostatni dostępny rok (dla firm istniejących krócej – prognozowana wysokość płac) lub 25% wartości całkowitego obrotu w 2019, lub
  • Zadeklarowana i zweryfikowana przez pośrednika kwota wystarczająca na zabezpieczenie płynności na kolejne 18 miesięcy.
Maksymalny okres spłaty pożyczki do 6 lat
Karencja w spłacie
 • maksymalnie do 6 miesięcy
 • dodatkowo możliwość „wakacji kredytowych” raz do roku na 2 miesiące w pierwszym i drugim roku okresu spłaty
 • (karencja oraz wakacje wydłużają odpowiednio okres spłaty  pożyczki)
Oprocentowanie Pożyczka dla przedsiębiorcy będzie bezpłatna (do spłaty będzie jedynie pożyczony kapitał)
Zabezpieczenie do 100 tys. zł – weksel in blanco, powyżej weksel plus dodatkowe zgodnie z polityką Pośrednika;
Opłaty i prowizje brak opłat i prowizji

Wprowadzono korzystne dla przedsiębiorców zmiany dot. kredytu technologicznego obejmujące:

 • zniesienie wymogu dotyczącego innowacyjności efektów projektu w skali kraju,
 • zniesienie ograniczenia kwoty premii technologicznej w wys. 6 mln PLN,
 • poprawa sposobu określania wkładu własnego – kredyt technologiczny będzie mógł być przeznaczony na pokrycie wkładu własnego w kosztach kwalifikowanych projektu. Do tej pory było to niemożliwe,
 • rozszerzenie/uszczegółowienie katalogu wydatków kwalifikowanych projektu – obok kosztów zakupu, montażu i uruchomieniu nowych/używanych środków trwałych, możliwość zakwalifikowania do wsparcia kosztów ich transportu,
 • dodanie kosztów związanych z uzyskiwaniem, obroną i walidacją patentów oraz WNiP.

Konkurs na nowych zasadach zostanie ogłoszony w dniu 18 maja br. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 1 czerwca do 31 grudnia 2020 r. Budżet konkursu 350 mln PLN. Więcej na stronie Banku Gospodarki Krajowej

Partnerzy

 • Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej
 • AGH
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tai szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content