Dokumenty do pobrania

Przy składaniu aplikacji do Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego, wymagane są następujące dokumenty:

 1. a) formularz aplikacyjny (do pobrania poniżej z Regulaminu),
 2. b) dla firm prowadzących już działalność gospodarczą dodatkowo:
 • Dowód rejestracji działalności (KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej),
 • Decyzja o nadaniu numeru statystycznego REGON/ zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • Decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP/ zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach,
 • Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek,
 • Oświadczenie o wszelkiej pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,
  a w razie jej nie otrzymania – oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy publicznej.

Co dalej?

Złożony formularz aplikacyjny oceniany jest przez Dyrektora Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej w okresie 14 dni od jego złożenia. W razie niestwierdzenia uchybień,
Dyrektor COI zwołuje posiedzenie Rady Programowej Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego, która ma za zadanie ocenić przedsięwzięcie pod kątem zgodności z założeniami działalności SIT. W przypadku pozytywnej oceny złożonego wniosku, Rada Programowa udziela pozytywnej rekomendacji do podpisania umowy najmu powierzchni użytkowej. Następnie po dostarczeniu niezbędnych dokumentów podpisywana jest umowa najmu.

Zapraszamy do zapoznania się z:Regulamin Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego.

Partnerzy

 • Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej
 • AGH
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tai szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content