Odbudowa pozycji na rynku, ochrona miejsc pracy – MŚP z naszego regionu otrzymają kolejne wsparcie w ramach Świętokrzyskiej Tarczy Antykryzysowej

Do firm, które w dobie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 próbują odbudować swoją pozycję na rynku, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego kieruje wsparcie z unijnych środków, tym razem w postaci voucherów za zakup specjalistycznych usług doradczych. Działanie realizowane będzie w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”.

– To odpowiedź na postulaty przedsiębiorców, którzy oczekują doradztwa w zakresie wprowadzania zmian w działalności, odbudowy kontaktów handlowych, wprowadzania nowych form pracy czy negocjacji umów długoterminowych – podkreśla Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Jak dodaje Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego dzięki realizacji tego projektu przedsiębiorcy będą mogli zlecić opracowanie nowej strategii marketingowej, skorzystać z doradztwa prawnego, ale również zakupić  drobne wyposażenie, takie jak np. komputer do świadczenia pracy zdalnej. – W naszym przekonaniu są to bardzo potrzebne i co podkreślam – oczekiwane przez przedsiębiorców działania, które służyć będą m.in. utrzymaniu firmy na rynku oraz ochronie miejsc pracy – mówi dyr. Sułek.

Nabór wniosków do konkursu rozpocznie się 21 maja, jego pierwsza edycja zakończy się 31 sierpnia. O vouchery o wartości do 50 tys. zł mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie województwa świętokrzyskiego, które prowadzą działalność gospodarczą od co najmniej trzech miesięcy.

W obecnej, pierwszej edycji naboru do rozdysponowania jest 5 mln zł, ale łączna kwota unijnego wsparcia, która zostanie przeznaczona na vouchery w ramach  Świętokrzyskiej Tarczy Antykryzysowej, to 10 mln zł.

Projekt  jest współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie.

 

Partnerzy

 • Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej
 • AGH
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tai szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content