Nabór wniosków o dotację dla mikro i małych przedsiębiorców określonych branż – PUP Skarżysko – 01.02 – 31.03.2021 r.

Tekst przeczytasz w 2 minuty.

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw RP Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej ogłasza nabór wniosków na:

jednorazowe dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców określonych branż

o których mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152).

Wnioski można składać od dnia 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r.
Maksymalna kwota dotacji to 5000 zł.

O dotację mogą ubiegać się mikro i mali przedsiębiorcy:

 • którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:  47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23 Z, 55.10 Z, 55.20 Z, 55.30 Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11 Z, 79.12 Z, 79.90.A, 79.90 C,  82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,
 • których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim, lub analogicznym miesiącu roku poprzedniego.
 • którzy nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada  2020 r.

Wnioski wraz z załącznikami (umowa, formularz informacji dot. udzielenia pomocy publicznej) będzie można składać wyłącznie online za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl po uruchomieniu przez MRPiT użyteczności w postaci elektronicznego formularza wniosków  po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy, niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.
Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie posiadają konta na tym portalu, powinni jak najszybciej je założyć! Wnioski złożone bez wymaganego podpisu nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Szczegółowe  informacje  można uzyskać pod numerem telefonu: 41 2517 370 i 41 2517 330.
UWAGA:
Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy oraz dotację na podstawie art. 15zze4 ustawy. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.

Załączniki
Zał_1_Zasady udzielania dotacji dla mikro i małych przedsiębiorców na podstawie rozporządzenia_27.01.2021.pdf (pdf, 297 KB)
Zal-2-wzor-umowy.pdf (pdf, 194 KB)
Zał.3 Form_informacji_przedst_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_COVID-19.xlsx (xlsx, 27 KB)

 

Tekst za: PUP Skarżysko-Kamienna.

Partnerzy

 • Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej
 • AGH
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tai szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content