Konkurs „NAJLEPSZE PROGRAMY ROZWOJU INICJATYW PRACOWNICZYCH”

Artykuł przeczytasz w 2 minuty.

Konkurs „NAJLEPSZE PROGRAMY ROZWOJU INICJATYW PRACOWNICZYCH” kierowany jest do firm, które wspierają inicjatywy pracownicze i korzystają z potencjału osób zatrudnionych. Konkurs ma na celu popularyzację w polskich firmach idei systematycznego włączania pracowników w działania rozwojowe i innowacyjne oraz zachęcenie przedsiębiorców do podejmowania działań, dzięki którym
pracownicy będą mogli zgłaszać pomysły na usprawniana procesów czy też wprowadzanie większych zmian w organizacji. Innowacje pracownicze pozwalają firmie szybciej się rozwijać i osiągać przewagi konkurencyjne, dla pracowników stanowią  impuls i motywację do
dalszego rozwoju w firmie.

Konkurs skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność na terytorium Polski.
Organizowany jest dla 2 typów projektów:

* aktualnie realizowanych programów rozwoju inicjatyw pracowniczych – przedsięwzięć, które działają od co najmniej 6 miesięcy,
posiadają regulamin bądź inny dokument regulujący jego funkcjonowanie.

* gotowych narzędzi – rozwiązań ICT, które wspierają programy rozwoju inicjatyw pracowniczych w przedsiębiorstwach i przyczyniają
się do skutecznego ich funkcjonowania. Rozwiązania te powinny znajdować się w aktualnej ofercie uczestnika konkursu nie dłużej niż 5 lat, oferowane są do wdrożenia podmiotom zewnętrznym oraz zostały już wdrożone w co najmniej jednym podmiocie. Uczestnik
konkursu powinien dysponować autorskimi prawami majątkowymi do tego rozwiązania.

Najlepsze programy i rozwiązania mogą liczyć na nagrody – łącznie przyznanych może zostać 50 nagród finansowych: 5 nagród głównych –
każda o wartości 20 tysięcy zł., 45 wyróżnień – każde o wartości 10 tysięcy zł. Dodatkowo laureaci otrzymają wsparcie promocyjne.

PROJEKTY BĘDZIE MOŻNA ZGŁASZAĆ OD 31 SIERPNIA DO 21 WRZEŚNIA 2021 R.

Więcej informacji o konkursie:
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/najlepsze-programy-rozwoju-inicjatyw-pracowniczych

Konkurs organizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży
nowych instrumentów inno_LAB”.

Partnerzy

 • Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej
 • AGH
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tai szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content