DOTACJE NA START DLA MŁODYCH. OTWÓRZ FIRMĘ Z POWEREM

Artykuł przeczytasz w 2 minuty.

 

Wojewódzki Urząd Pracy oraz Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa przypominają, że wciąż jeszcze trwają nabory do projektów dotacyjnych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (w skrócie POWER). SIPH prowadzi nabór formularzy zgłoszeniowych uczestników projektu Młodzi GO 2021 do dnia 13 maja 2021 r do godz. 14.00.

Projektu „Młodzi GO 2021” realizowany jest przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową w Kielcach na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , Poddziałanie 1.2.1. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa, poprawa sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenie zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy. Cel główny projektu obejmuje bezpośrednie wsparcie (w formie dotacji) osób młodych bez pracy w województwie świętokrzyskim poprzez zaangażowanie do Projektu 128 osób oraz powstanie w 2021 i 2022r. 110 nowych podmiotów gospodarczych (57 kobiet i 53 mężczyzn).

Grupa docelowa projektu

Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 18 -29 lat (do dnia 30 urodzin), które:

są bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy,
zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
utraciły zatrudnienie po 01 marca 2020 r. w wyniku pandemii Covid-19.
Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

Badanie predyspozycji – indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym ma na celu określenie predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej, zaprezentowanie pomysłu biznesowego oraz wydanie opinii doradcy.
Wsparcie szkoleniowe – grupowe szkolenia z zakresu przedsiębiorczości – wykształcenie kompetencji, umiejętności i predyspozycji.
Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej – dotacja.
Finansowe wsparcie pomostowe – dotacja.
Tekst za: UMWŚ Kielce.

Partnerzy

 • Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej
 • AGH
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tai szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content