DOTACJE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW Z TZW. BRANŻOWEJ TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 6.0 – Skarżysko-Kamienna

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw RP tzw. Tarczy Antykryzysowej 6.0, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej ogłasza nabór wniosków na:

Jednorazowe dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

o których mowa w art. 15 zze4  ustawy z dnia 9 grudnia 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2255). 

Wnioski można składać od dnia 19 grudnia 2020r. do 31 stycznia 2021r.
Maksymalna kwota dotacji to 5000 zł.

O dotację mogą ubiegać się mikro i mali przedsiębiorcy:

 • którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,
 • których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.
 • którzy nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.

Wnioski wraz z załącznikami (umowa, formularz informacji dot. udzielenia pomocy publicznej) będzie można składać wyłącznie online za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl po uruchomieniu przez MRPiT użyteczności w postaci elektronicznego formularza wniosków  po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy, niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.
Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie posiadają konta na tym portalu, powinni jak najszybciej je założyć! Wnioski złożone bez wymaganego podpisu nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Szczegółowe  informacje  można uzyskać pod numerem telefonu: 41 2517 370 i 41 2517 330.

Załączniki
Zał. 1_Zasady udzielania dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców_art. 15zze4_11.12.2020.pdf (pdf, 568 KB)
Zał. 2_Umowa dotacji_11.12.20.pdf (pdf, 399 KB)

Partnerzy

 • Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej
 • AGH
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tai szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content