Dofinansowanie internacjonalizacji produktów dla MŚP z Polski Wschodniej

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje od 27.02.2018r. nabór wniosków
o dofinansowanie projektów dla sektora mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw działających w Polsce Wschodniej w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Polski Wschodniej. Dofinansowanie można pozyskać wsparcie na wprowadzenie swoich produktów lub usług na nowe rynki.

Wybrane wymagania wobec wnioskodawców:

 • posiadanie statusu MŚP,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce Wschodniej co najmniej 12 miesięcy,
  zamknięty co najmniej jeden rok obrotowy,
 • przychody w roku obrotowym nie mniejsze niż 200 tys. zł co najmniej raz w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku,
 • posiadanie co najmniej jednego produktu (wyrobu lub usługi) posiadającego potencjał do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • koszty usług doradczych związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
 • koszty innych usług komplementarnych względem zakupywanych usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
 • koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
 • koszty związane z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

CO ZROBIĆ ABY POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

KROK 1: OPRACUJ MODEL BIZNESOWY

Samodzielnie lub z zewnętrznym doradcą przeanalizuj potencjał i potrzeby eksportowe twojej firmy. Stwórz model biznesowy.

arrow

podpisz umowę

KROK 2: ZŁÓŻ WNIOSEK

Wnioski o dofinansowanie składa się w formie elektronicznej w generatorze wniosków. Pamiętaj o konieczności zapoznania sie z dokumentacją.

arrow

ocena przez ekspertów

KROK 3: PODPISZ UMOWĘ

Każdy wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Po pozytywnej ocenie możesz podpisać umowę. Otrzymasz opiekuna projektu, który odpowie na pytania i wątpliwości na każdym etapie realizacji.

arrow

podpisz umowę

KROK 4: WDRAŻAJ ZAŁOŻONE W MODELU DZIAŁANIA

Podbijaj rynki zagraniczne: automatyzuj procesy biznesowe, wyjeżdżaj na targi, misje i wystawy zagraniczne. Pamiętaj! Realizuj projekt zgodnie z założeniami opisanymi we wniosku.

arrow

podpisz umowę

KROK 5: PIENIĄDZE NA TWOIM KONCIE

Możesz otrzymać do 800 tys. zł przy poziomie dofinansowania do 85%. Wypłata dofinansowania odbywa się w formie refundacji poniesionych wydatków. Zasady opisane są we wzorze umowy.

Dodatkowe informacje dostępne na stronie: https://popw.parp.gov.pl/dzialanie-1-2-internacjonalizacja-msp/dzialanie-1-2-internacjonalizacja-msp

oraz

http://dofinansowaniedlafirm.pl/warmi%C5%84sko-mazurskie/dotacje-na-rozw%C3%B3j-firmy/53-dofinansowanie-dla-firm-w-2018-roku-w-ramach-naboru-p

Partnerzy

 • Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej
 • AGH
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tai szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content