Dodatkowe środki na założenie działalności gospodarczej, staże i doposażenie miejsc pracy

Decyzją MRPiPS z dnia 13 lipca 2020r. znak: DF.I.4020.13.7.2020.AŁ/DB, powiat skarżyski otrzymał dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy w wysokości 1 600,0 tys. zł z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia”.

Osobami uprawnionymi do wzięcia udziału w programie są osoby zarejestrowane w PUP w Skarżysku-Kamiennej jako bezrobotne zgodnie z kryteriami realizacji poszczególnych form aktywizacji.
W związku z powyższym  zapraszamy do składania od dnia 20 lipca 2020r. wniosków w sprawie realizacji poniższych form wsparcia:

Nabór prowadzony będzie w trybie ciągłym wg kolejności wpływu do wyczerpania środków.

Wnioski stażowe muszą posiadać deklarację dalszego zatrudnienia na podstawie umowy  o pracę na co najmniej jeden miesiąc w pełnym wymiarze czasu pracy. Umowy stażowe będą zawierane na okres nie krótszy niż 3 m-ce oraz nie dłuższy niż 6 m-cy.
Wysokość jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia jednego stanowiska pracy wynosi max. 20.000,00 zł.

Wszystkich zainteresowanych bezrobotnych prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny ze swoim Doradcą Klienta.

Wnioski można składać  poprzez:

 • wysłanie ich pocztą tradycyjną na adres: ul. 1 Maja 105,  26-110 Skarżysko-Kamienna,
 • składając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do pojemnika ustawionego  przy wejściu  do Urzędu od ulicy 1 Maja 105. Dokumenty należy włożyć do koperty, udostępnionej przy pojemniku. Na  kopercie proszę podać Imię i Nazwisko oraz nr telefonu do kontaktu.

Wzory wniosków i kryteria realizacji wybranych form dostępne na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej w zakładce DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY oraz DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW.

Tekst za: Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

Partnerzy

 • Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej
 • AGH
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tai szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content