Aktualizacja informacji dotycząca ogłoszonego 1 marca 2021 r. naboru dotyczącego dotacji dla mikro i małych przedsiębiorców określonych branż przyznawanych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. z uwzględnieniem nowych zasad i dodatkowych kodów PKD wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r.

Artykuł przeczytasz w 3 minuty.

 

Informujemy, że zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19
(Dz. U. poz. 713).
Przepisy wprowadzają m.in. następujące zmiany:

a) rozszerzenie zakresu podmiotowego o 17 nowych branż tj. przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą w branży sprzedaży detalicznej (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, audiowizualny, oprogramowanie, wyroby tekstylne, metalowe, szkło, farby, dywany, chodniki, pokrycia podłogowe i ścienne, elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, meble, sprzęt oświetleniowy, sprzęt sportowy, gry, zabawki, kosmetyki i artykuły toaletowe, zegarki i biżuteria) branży wypożyczania i dzierżawy artykułów użytku osobistego i domowego, wynajmu maszyn, usług fryzjerskich i kosmetycznych, a także w branży pasażerskiego transportu lotniczego: ( kody PKD: 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 51.10.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z);

b) dodanie nowego terminu (luty 2020 r.), w stosunku do którego można zweryfikować spadek
przychodu przedsiębiorcy;

c) zmianę terminów, w których dokonuje się oceny oznaczenia PKD i weryfikacji ewentualnego
zawieszenia działalności przedsiębiorcy: 31 marca 2021 r.;

d) zmianę dotyczącą liczby dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy prowadzących działalność  w określonych branżach, do których może być uprawniony przedsiębiorca: dotacji będzie można
udzielić od jednego do pięciu razy w zależności od branży;

e) wydłużenie okresu składania wniosków o ww. dotację do 31 sierpnia 2021 r.

Przepisy rozporządzenia w zakresie ww. dotacji wchodzą w życie z dniem 26 kwietnia 2021 r.

Informujemy, że w przypadku, gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację.

Wnioski wraz z załącznikami (umowa, wypełniony formularz informacji dot. udzielenia pomocy publicznej) będzie można składać wyłącznie online za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl  po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy, niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.
Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy oraz dotację na podstawie art. 15zze4 ustawy. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.
Szczegółowe  informacje  można uzyskać pod numerem telefonu: (41) 2517 330 i (41) 2517 370 (PUP w Skarżysku-Kamiennej).

Załączniki:

 1. Zasady udzielania dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż na podstawie rozporządzenia;
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.

Tekst za: Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

Partnerzy

 • Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej
 • AGH
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tai szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content